Aula de energía

Logo cabecera

Formulari d'inscripcions

Els professors inscrits a les 3 últimes edicions conserven les dades d′accés, no és necessari que s′inscriguin de nou. A través de
l′Àrea d′administració del professorat (Accés professorat) podran crear els grups nous de treball.

Quan el docent hagi donat d′alta un grup a una de les activitats, automàticament també serà donat d′alta a la Ciutat de l′energia, el nou joc online de l′Aula d′energia.

Camps Obligatoris: *

Dades Personals
 
Informació del Centre
Tractament de les Dades de caràcter personal : *

En compliment amb la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), informem el centre escolar que les dades facilitades com a conseqüència de l'activitat telemàtica amb aquesta societat s'incorporaran a un fitxer automatitzat titularitat de la FUNDACIÓ GAS NATURAL FENOSA, consentint expressament el centre escolar, mitjançant la signatura d'aquesta proposta, el seu tractament automatitzat, que té com a finalitat la gestió adequada de l'activitat telemàtica.

Els centres escolars les dades dels quals siguin objecte de tractament podran exercir de forma gratuïta els drets d'oposició, accés i informació, rectificació i cancel·lació de les dades i revocació de l'autorització, sense efectes retroactius, en els termes especificats en la LO 15/99, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, conforme al procediment legalment establert. Aquests drets es podran exercir dirigint comunicació per escrit a la direcció de relacions externes de la FUNDACIÓ GAS NATURAL SDG SA situada a Plaça del Gas, 8 de Sabadell (Barcelona).
Accés a l′activitat

Formulario de acceso a la Acceso a la actividadLa Ciutat de l'energia